ĂN CHAY CÓ DÙNG YẾN SÀO ĐƯỢC KHÔNG?

ĂN CHAY CÓ DÙNG YẾN SÀO ĐƯỢC KHÔNG?

Yến sào là tổ chim yến và thành phần chính là nước bọt của chim. Quá trình khai thác tổ yến không dẫn đến việc giết mổ chim nên yến sào vẫn được sử dụng như đồ chay.